วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

ปราณีผองเพื่อนมวลสัตว์ทั้งปวง - พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธจี้กง เมตตา


พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิืทธิ์ พระพุทธจี้กง เมตตา

"ปราณีผองเพื่อนมวลสัตว์ทั้งปวง การที่ศิษย์จะเรียกว่าปราณีต่อเขาได้นั้น ศิษย์ต้องไม่ฆ่า ไ่ม่กินเขา และมีเมตตาช่วยเหลือเขาด้วย และไม่ใช่เฉพาะสัตว์เท่านั้น คนก็เหมือนกันจะแกล้งเขา จะทำร้ายเขาให้เขาไม่สบายใจก็ไม่ได้"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เหล่าสรรพสัตว์เวไนย์ต่างก็มีพ่อแม่

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่านพญายม กล่าวว่า "กายมนุษย์นั้นได้มายาก เป็นเพราะไม่รู้ถึงเหตุต้นผลกรรมเอาแต่โลภในลาภปากของตนเอง ทำให้เวไนยสัตว...

บทความที่ได้รับความนิยม