วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ความหมายของตัวอักษรเนื้อ ในภาษาจีน

ความหมายของตัวอักษรเนื้อในภาษาจีน - กินเจ เว้นกรรมตัวหนังสือ “เนื้อ” ในภาษาจีน แท้จริงมีอักษรคำว่า “คน” อยู่สองคน อยู่ในประตุหนึ่งคนอีกคนอยู่นอกประตูที่เปิดกว้าง ในทางธรรม “ปาก” ก็คือประตูหนึ่งของร่างกายเป็นอวัยวะรับ-จ่าย ที่ใช้กินอาหารเข้าไปและพูดออกมา ฉะนั้นคำว่า “เนื้อ”จึงมีความหมายว่า เป็นของที่คนหลงไม่รู้อ้าปากกินเข้าไปหารู้ไม่ว่าที่แท้คือ “คนกินคน” “ชาตินี้กินเนื้อเขา ชาติหน้าก็ต้องถูกเขากิน” พระพุทธวจนะ ในมหายานสูตรกล่าวว่า “บุคคลใดงดเว้นจากการกินเลือดกินเนื้อสัตว์ทั้งปวง ย่อมกระทำมหาเมตตาบารมีให้เต็มบริบูรณ์ หากบุคคลใดยังหลง กลืนกินเนื้อสัตว์ทั้งหลายอยู่เขาได้ชื่อว่าทำลาย “เมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะ”ที่มีอยู่ในตน ย่อมต้องได้รับบาปอย่างมหันต์” ผู้ที่บำเพ็ญธรรมหากยังไม่หยุดกินเนื้อก็ไม่สามารถบำเพ็ญไปได้ตลอดรอดฝั่งคำว่า “เนื้อ” คือ คนกินคน หมายถึง คนทีกลืนกินชีวิตตัวเองเพราะยิ่งกินก็ยิ่งสะสมโรคภัย ทำให้อายุสั้นตายเร็ว พระพุทธเจ้าตรัสเทศนา ถึงการเวียนว่ายตายเกิดในอบายภูมิทั้ง 6 ทรงย้ำเตือนให้คนตระหนักถึง “กฎแห่งกรรม” อันเป็นหลักของธรรมชาติที่ว่า “ทำดีต้องได้รับผลดี” “ทำชั่วก็ต้องได้รับผลชั่ว” แต่ทุกวันนี้ จะมีสักกี่คนที่ยอมเชื่อและทำตามคนเดี๋ยวนี้ช่างแปลกประหลาดเหลือเกิน! ไหว้พระทุกวันแต่สิ่งที่พระพุทธองค์สอนไม่เชื่อถือ พูดเท่าไหร่ ๆ ก็ไม่ยอมรู้เรื่องเลยพระองค์ตรัสถึงความยากลำบาก ที่เราจะได้เกิดเป็นคนว่าล้วนต้องบำเพ็ญธรรมติดต่อกันมาอย่างน้อย 3 ชาติ กว่าจะได้รูปร่างที่เป็นมนุษย์ แต่คนทั้งหลาย เมื่อได้เกิดมาแล้วหลับไม่พยายามถนอมรักษาร่างกายนี้ไว้ให้ดีคิดแต่อยากจะกินก็เอาปากไปกิน แล้วฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสร้างกรรมกันไม่รู้จักจบ คนกับสัตว์รูปร่างต่างกันแต่จิตวิญญาณภายในเหมือนกัน ตลอดชีวิตของคนเราทุกวันนี้คนไหนเก่งก็กลืนกินผู้อื่นโกหกพกกลม ใช้เงินทอง ใช้อำนาจข่มเหงคนที่ไม่มีทางสู้แก่งแย่งชิงดีเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ความไม่ดีทั้งหลายทำได้ทุกอย่างคนอย่างนี้ชาติหน้าต้องเกิดเป็นสัตว์อย่างแน่นอน ชาตินี้ฆ่าฟันทำลายผู้อื่นชาติหน้าต้องไปถูกเขาฆ่า สับเป็นชิ้น ๆ กินเข้าปาก ถึงเวลานั้นมีปากก็พูดไม่ได้มันช่างสุดแสนลำบากยากแคนเสียเหลือเกิน!

สัตว์ประเภทกินเนื้อฟันแหลมคมเขี้ยวยื่นออกมา มองดูดุร้ายน่ากลัว สัตว์ประเภทกินแต่ผักไม่มีเขี้ยวยาวดูสงบเสงี่ยมไม่ดุร้าย ฟันของคนเรียบเสมอไม่แหลมคมฟ้าดินสร้างให้ไว้สำหรับกินพืชผักผลไม้ “พุทธจิตธรรมญาณ” ในตัวของคนมาจากเบื้องบนธรรมชาติของคนต้องกินเจแต่คนทั้งหลายไม่รู้จักเหตุผลที่แท้จริง ไม่มีจิตที่เมตตา ถือว่าใครเก่งกว่าก็กินผู้ที่อ่อนแอกว่าใครไม่เก่งก็ต้องถูกกิน นาน ๆเข้า ใจก็ฝังติดว่ากินเนื้อเป็นเรื่องธรรมดาไปเสีย ไม่เคยมีใครคิดว่า “กินเนื้อนั้นผิดธรรมชาติ” คนกินเนื้อเป็นเรื่องน่ากลัวผิดปกติ

คนมักพูดว่า สัตว์ทั้งหลายเกิดมาให้เรากินอยู่เสมอขอเพียงได้กินให้อร่อยลิ้นก็พอใจ ไม่คิดเรื่องบาปกรรมอย่างนี้เรียกว่าไม่มีจิตเมตตาจิตเมตตาสักเสี้ยวหนึ่งก็ไม่มี นับตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นในโลกไม่เคยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองศ์ไหนสามารถบรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระโพธิสัตว์โดยที่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่

พระอรหันต์จี้กงได้ตรัสว่า “พวกเธอคิดว่ามีพระที่ไหนกินเนื้อ แล้วยังสำเร็จธรรมได้อีก คนที่กินเนื้อใครบ้างสามารถกลับสู่นิพพาน มีหรือ?” เพระฉะนั้นผู้บำเพ็ญธรรมจะต้องกินให้สะอาดที่สุดเอาสิ่งสกปรกโสโครกออกไปจากกายจากใจ สุดท้ายจึงจะสามารถล่องลอยขึ้นไปสู่แดนนิพพานได้

คืนใจฟ้าให้กับตัวเราเองเริ่มต้นง่ายๆเพียงเปล่งจิตเมตตาให้ถึงที่สุดงดการรับประทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายในการเริ่มต้นการบำเพ็ญธรรม บำเพ็ญจิต เรียกร้องจากตัวเราเองเพื่อมอบชีวิตให้กับสรรพสิ่ง หากทำได้เช่นนี้แล้วจิตเดิมแท้พุทธภาวะที่มีอยู่ในตัวเราจักเปล่งประกายนำพาให้เราก้าวเดินในวิถีธรรมต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เหล่าสรรพสัตว์เวไนย์ต่างก็มีพ่อแม่

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่านพญายม กล่าวว่า "กายมนุษย์นั้นได้มายาก เป็นเพราะไม่รู้ถึงเหตุต้นผลกรรมเอาแต่โลภในลาภปากของตนเอง ทำให้เวไนยสัตว...

บทความที่ได้รับความนิยม