วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

ไม่เมตตาจะเป็นพุทธะอย่างไร ?

กินเจเว้นกรรม เมตตาธรรมค้ำจุนโลกไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เหล่าสรรพสัตว์เวไนย์ต่างก็มีพ่อแม่

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่านพญายม กล่าวว่า "กายมนุษย์นั้นได้มายาก เป็นเพราะไม่รู้ถึงเหตุต้นผลกรรมเอาแต่โลภในลาภปากของตนเอง ทำให้เวไนยสัตว...

บทความที่ได้รับความนิยม