วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

齋 เจ Vegetarian

พระโอวาทพระพุทธจี้กง 
เมตตาประทานในชั้นชิงโข่วปัน ณ พุทธสถานเต๋ออิน กรุงเทพมหานคร
วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

มวลชีวิตต่างมาด้วยแรงกรรมตนกระทำดีชั่วรับผล
เกิดตายหลายชาติเวียนวกวนทนทุกข์ยากหลุดพ้นคืน
ได้กายเป็นคนแสนประเสริฐน้อมนำใจเปิดรับแสงสว่าง
กล้ำกลืนตื่นรับวิถีชี้ทางพ้นทุกข์ัดั่งสิ้นภัยผจญ
วิถีกินอยู่ดีร้ายระฆังสะท้อนปลุกจิตหมองย้อนคืนใส
คลับคราดังฝันเขาละลุกเบากรรมไกลสุขเนิ่นนาน
สุขใดเท่าเบาเนื้อเลือดจากกายบาปห่างสลายสิ้นทรมาน
โลกีย์ไม่สิ้นส่องไกลจิตเมตตาปัญญากายพลีพร้อมดีงาม
กุศลสร้างเสมอแม้ไม่เลิศล้ำครองใจใจละกรรมสนิท
ไร้หนี้สร้างสัมพันธ์ผูกเทพจิตพุทธางดงามเวลาสวดแต่ภาวนา
ละกรรมปากสลายหนี้นอกในวิสุทธิ์ทุกไผทมนต์กอปรกรุณา
ล้างเวรไม่เสริมกรรมดั่งธรรมธาราสามบริสุทธิ์ภาวนาใจอาทร
คุณค่าอนันต์เริ่มกันวันนี้ปลดปล่อยชีวีศรัทธาจริงใจ
พิภพไร้เสียงเพรียกร้องอาลัยเืมื่อนั้นแดนไกลสงบร่มเย็น

พระโอวาทซ้อนพระโอวาท

    น้อมรับวิถี    ชี้ทางพ้นทุกข์
ดั่งระฆังปลุก     ลุกจากฝันร้าย
ละเลือดเนื้อเขา  เบาจิตเบากาย
บาปกรรมห่างไกล  ไม่ผูกหนี้กรรม
เสริมจิตเมตตา  ปัญญาเลิศล้ำ
ครองจิตในธรรม  ดั่งเทพพุทธา
กายใจงดงาม  ทุกสามเวลา
สวดมนต์ภาวนา  ศรัทธาจริงใจ
กอปรแต่กรรมดี  พร้อมพลีใจกาย
กลืนกินคราใด  ไม่สร้างหนี้กรรมเวรไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เมนูอาหารเจ เทศกาลกินเจ

รวบรวม...เมนูอาหารเจอร่อยๆ สูตรอาหารเจง่ายๆ

เทศกาลกินเจ อาหารเจ เมนูอาหารเจอร่อยๆ  รวบรวม... เมนูอาหารเจอร่อยๆ  สูตรอาหารเจง่ายๆ  ที่เว็บบล็อก   คลิ๊ก >>>   อ...

บทความที่ได้รับความนิยม